Computertip: oude belastingaangifte openen

Niveau
Besturingssysteem n.v.t.
Publicatiedatum 5 maart 2012
Veel mensen doen digitaal hun belastingaangifte. Die wordt via het aangifteprogramma van de Belastingdienst verstuurd. Maar wat als u een of meerdere jaren later die aangifte nog eens wilt inzien? Dat kan, mits u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Deze tip gaat over de volgende situatie: u hebt al eens digitaal aangifte gedaan via het Aangifteprogramma van de Belastingdienst. Dat gebeurt elk jaar met een nieuwe versie van het programma, waarin de dan geldende situatie staat. De programma's zijn nog beschikbaar voor de jaren 2010 tot en met nu. U hebt daarnaast de aangifte die u wilt inzien, bewaard op uw computer.

De aangifte is een bestand dat na het doen van de aangifte, automatisch wordt opgeslagen in de map Belastingdienst van (Mijn) Documenten. Het programma van de Belastingdienst kan alleen maar omgaan met bestanden die in die exacte map staan opgeslagen. Dus als u het bestand hebt verplaatst, dan werkt het niet. Wel kunt u het bestand terugzetten op de juiste plek. De juiste plek is: (Mijn) Documenten > Belastingdienst > Aangifte inkomstenbelasting > JAARTAL.

U doet het volgende:

 • Bepaal van welk jaar, 2010 tot en met 20113 u de aangifte wilt openen.
 • Kijk of in uw map Documenten de map Belastingdienst staat.
 • Open die map en dubbelklik op Aangifte inkomstenbelasting.
 • Kijk of er een map bestaat met het door u gewenste jaartal (bijvoorbeeld 2010) en kijk of er een bestand in die map staat.
 • Zo ja, dan kunt u verder. Zo nee, dan is de aangifte niet op de goede plaats beschikbaar.
  • Mocht u de aangifte op een andere plaats hebben bewaard, bijvoorbeeld in een back-up, dan kunt u het bestand terugplaatsen in Documenten > Belastingdienst > Aangifte inkomstenbelasting > JAARTAL.
  • Altijd gaat de regel op: is er geen map met het gewenste jaartal en een bestand erin, dan is de aangifte van dat jaar niet meer beschikbaar op uw computer.
   
 • Kijk of u het Aangifteprogramma van het betreffende jaar nog op de pc hebt staan. Zo ja, dan kunt u verder met de volgende stap. Hebt u het programma niet meer? Bezoek dan de site van de Belastingdienst, en download het programma van het gewenste jaar. Hier vindt u directe links naar de juiste pagina's:
 • Installeer het programma.
 • Start het via het Startmenu.
 • Klik op Open bestand.
 • Kies voor de optie om een eerder gemaakte en verstuurde aangifte te openen. Kies er niet voor om een bestand te downloaden, daarmee overschrijft u het bestand op de computer.
 • Klik op het juiste bestand en bevestig met Akkoord. U kunt nu de aangifte bekijken.
 • Klik onderin op Stoppen om het programma af te sluiten.
 • Klik ter bevestiging op Ja.