Interview

Prinses Laurentien van Oranje

De kansen die de digitale samenleving biedt zijn groot. Tegelijk groeit het aantal mensen dat niet digitaal vaardig is. Prinses Laurentien van Oranje is vanuit haar rol als directeur van de Number 5 Foundation betrokken bij de Alliantie Digitaal Samenleven. Daarin bundelen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de mensen om wie het gaat, hun krachten. Doel is een digitale samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. In het kader van 25 jaar SeniorWeb liet de prinses haar licht schijnen op het belang van digitale inclusie.

Prinses Laurentien van Oranje

Hoe kijkt u naar digitalisering en senioren?
Het begint voor mij met waardering voor iedereen, wat je leeftijd ook is. Ik geloof in de kracht van senioren. Zij hebben ervaring en wijsheid opgedaan. Als tiener woonde ik in Japan. Daar worden oudere mensen op een voetstuk geplaatst en enorm gewaardeerd. Daar geloof ik in!

Enkele jaren geleden heb ik, samen met VodafoneZiggo en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de Alliantie Digitaal Samenleven opgericht. We zetten ons, samen met zo’n 30 publieke- en private organisaties waaronder SeniorWeb, in voor een toegankelijke digitale samenleving voor iedereen.

Corona heeft zichtbaar gemaakt dat digitalisering steeds meer een basisbehoefte is. Mee kunnen komen in de digitale samenleving wás al belangrijk, maar nu nóg meer. Dat geldt zeker ook voor senioren.

Het is essentieel om te begrijpen hoe senioren in het leven staan en hoe digitalisering hen daarbij kan helpen. We moeten daarom met elkaar in gesprek blijven!

Kunt u iets vertellen over het belang van hulp vragen bij digitale problemen?
Veel senioren ervaren een drempel bij het vragen van hulp bij digitale problemen. En er zijn veel mensen die niemand hébben om hulp te vragen. Eenzaamheid is daarbij ook een aandachtspunt. Echt, diepgaand contact kan ook digitaal. Het is een manier om écht te communiceren met elkaar.

Daarnaast is de digitale wereld ontzettend belangrijk om praktische zaken te regelen, zoals internetbankieren. Mensen die digitale mogelijkheden hebben, worden onafhankelijk en kunnen zichzelf redden. Mee kunnen doen met de digitalisering kan je dus een gevoel van autonomie geven.

Organisaties en overheden zullen zich moeten realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat de digitale mogelijkheden voor iedereen makkelijk, toegankelijk en simpel zijn! Want dat is niet zo. En daar ligt voor ons een taak: het is aan ons allemaal om senioren over de drempel te helpen mee te doen in de digitale samenleving.

Passende hulp is cruciaal. Senioren én de rest van de samenleving moeten elkaar opzoeken. Hulp vragen aan een “gelijkgestemde” werkt namelijk vaak beter. Mensen voelen zich vertrouwd bij elkaar. Het is mooi om te zien dat SeniorWeb de drempel voor hulp vragen al 25 jaar weg weet te halen.

Hoe bent u zelf ooit begonnen met computers en internet? Was het een eigen keus of moest het, bijvoorbeeld voor studie of werk?
In 1986 startte ik met mijn studie in Engeland. Daar werkte ik voor het eerst op een kleine Brother-computer, waar ik al mijn stukken op heb geschreven. Vervolgens werkte ik in Amerika op een Apple-computer. En ik was één van de eersten met een Blackberry-telefoon. Daarmee kon ik zelfs in de taxi nog mails versturen! Overigens houd ik heel erg van brieven schrijven, gewoon met de hand. Dat doe ik liever dan een lange e-mail versturen. Appen doe ik trouwens wel graag persoonlijk. Emoji’s gebruik ik liever niet teveel, ik schrijf graag met woorden mijn berichtjes.

Uw dochter Eloise heeft heel veel volgers op Instagram, ze wordt ‘gravinfluencer’ genoemd. Hoe leert zij u kijken naar sociale media?
Eloise heeft op haar sociale media een toon gevonden die mensen aanspreekt en waar veel mensen zich in herkennen. En tóch blijft ze zichzelf. Zij zegt: ik ben wie ik ben, ook op sociale media! Dat vind ik heel knap. Als Eloise die juiste toon niet had gevonden, was ze allang weggeveegd van de sociale media. Ik vind het leuk om te zien dat zij haar woorden op sociale media zorgvuldig kiest en mensen inspireert, terwijl ik zelf helemaal niet actief ben op sociale media.

Prinses Laurentien is directeur van de Number 5 Foundation, een stichting die Prins Constantijn en zij in 2017 hebben opgericht. De stichting is werkzaam op verschillende maatschappelijke vraagstukken zoals kinderarmoede, taalontwikkeling van 0-4 jarigen, digitale ongelijkheid en duurzaamheid.

Samen met Jeroen Hoencamp (CEO VodafoneZiggo) en Raymond Knops (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) startte Prinses Laurentien de Alliantie Digitaal Samenleven. De Alliantie is een publiek-privaat samenwerkingsverband, waarvan inmiddels meer dan 30 partijen deel uitmaken, waaronder SeniorWeb. De Alliantie ziet een inclusieve digitale samenleving als een maatschappelijke taak en zet zich in voor een digitale samenleving voor iedereen.

Foto: RVD – Martijn Beekman

Nieuwsbrief CTA

Meld u aan voor de SeniorWeb nieuwsbrief

U ontvangt elke week gratis het laatste computernieuws en de handigste tips.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen