Menu Zoek SeniorWeb 25 jaar

Bent u tussen de 69 en 73 jaar oud?

- Advertorial -

MSDPrikwijzer

In februari 2018 adviseerde de Gezondheidsraad om mensen vanaf 60 t/m 75 jaar om de 5 jaar uit te nodigen voor een gratis pneumokokkenprik.1

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Gezondheidsraad in april 2020 geadviseerd alle 70 tot 79-jarigen vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin.2 Daarom waren in het najaar van 2020 eerst alle 73 t/m 79-jarigen aan de beurt. In het najaar van 2021 ontvangen 69 t/m 73-jarigen (d.w.z. geboren tussen 1948 en 1952) een uitnodiging voor een gratis pneumokokkenprik.1

Pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de pneumokok. Dit is een bacterie die in de neus-keelholte zit en normaal gesproken geen ziekte veroorzaakt. In sommige gevallen kan de pneumokok luchtweginfecties veroorzaken zoals oor- en longontsteking. Met name jonge kinderen, 60-plussers en mensen met een verminderde afweer lopen een verhoogd risico op pneumokokkenziekte. Longontsteking door de pneumokok is het meest voorkomende ziektebeeld bij 60-plussers.3

In sommige gevallen kan de bacterie ook ernstige longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Men spreekt dan van invasieve pneumokokkenziekte. Elk jaar worden 1.800 60-plussers opgenomen in het ziekenhuis met invasieve pneumokkenziekte. Ongeveer 1.400 daarvan hebben een ernstige longontsteking. Naar schatting komt 15% van de 60-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met pneumokokkenziekte te overlijden.3

Binnen het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) is gekozen voor een vaccin dat bescherming biedt tegen de meest voorkomende typen van de pneumokok. Vaccinatie kan ziekte en sterfte veroorzaakt door pneumokokken verlagen.3

Weten of vaccinatie voor u wordt aanbevolen? Check het op prikwijzer.nl

MSD
NL-NON-01592

  1. RIVM. Pneumokokkenprik ouderen najaar 2020. rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020/achtergrondinformatie
  2. Gezondheidsraad. COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr. 2020/04
  3. Gezondheidsraad. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2018; publicatienr. 2018/05