SeniorWeb logo

Niet ondersteunde browser

De browser die u gebruikt wordt niet door SeniorWeb ondersteund. We adviseren u over te stappen op een andere browser.

In het artikel De populairste browsers voor de pc kunt u lezen welke browsers er zijn en een keuze maken.

Menu Zoek

Berichtdetails

Dit bericht is geplaatst in de: Video-Club
Adobe Premiëre
Geplaatst op 26 oktober 2015 om 17:26 door 501506

Premiere Elements 11
Ik ben gestart met het bovenstaande programma. Ik wil individuele clips bewerken, slechte stukken eruitknippen en dan de clips apart opslaan omin een later stadiumde bewerkte clips samen te voegen tot één film. Als ik ze in één keer invoeg in de tijd- of scènelijn wordt dat onoverzichtelijk. Voor elke clip een apart project aan te maken, zal niet de bedoeling zijn. Als je nu een clip bewerkt, dan moet je een project aanmaken enkun je de clipalleen opslaan als een project. Ik heb veel gelezen, maar ik kom er niet uit.
Waarschijnlijk is het simpel en zie ik iets over het hoofd. Als het teveel is om dit via dit forumte doen, wil ik ook bellen.

3 reacties
Cinecor zegt:

Bovenin het tijdlijnvenster zou, als het goed is, een selectiebalk moeten staan met aan het begin en eind een "handle". Je kan daarmee een deel van je project (bijv één clip) selecteren en dan exporteren.
Overigens begrijp ik niets van je werkwijze. In een apart venster (ben de naam ervan even kwijt) dat je kan oproepen kan je exact de in- en outpoints van een clip bepalen voordat je hem op de tijdlijn plaatst. Bovendien moet je, na het uitvoerig bekijken van je bronmateriaal,eerst een schema maken van de clips die je wilt gaan gebruiken (je "verhaal" maken) en ze niet allemaal tegelijk op de tijdlijn plaatsen, maar één voor één.

27 oktober 2015 om 12:36.
501506 zegt:

Datgene wat Cinecor meldt is mij bekend.
Inmiddels heb ik de noodzakelijke informatie van 'Staplessen' (aanrader) gekregen. Datgene wat ik wilde: afzonderlijk elke clip bewerken in Premiëre is niet mogelijk. Dit geldt ook voor andere programma's.
Als je elke clip afzonderlijk bewerkt, wordt dat opgeslagen als een project. Je kunt dan wel uiteindelijk al deze projecten (clips) exporteren en delen. Dit is uitvoerige en omslachtige werkwijze, en tijdverslindend.
Dus de werkwijze wordt nu toch alle clips importeren in de projecten en dan bewerken.
De telefonische informatie die ik van Staplessen kreeg was duidelijk en uitvoerig. Hiermee kun je met vragen je voordeel doen.

28 oktober 2015 om 15:53.
Cinecor zegt:
Datgene wat je zou willen doen heeft geen enkele zin. Daarom voorziet geen enkeleNLEsoftware in die mogelijkheid. Je haalt bovendien een paar begrippen door elkaar. Daarom een korte uitleg.
Clips in een project worden op een track van de tijdlijn geplaatst en dan wordt elke clip wel degelijk afzonderlijkbewerkt, zoals: trimmen, positie, rotatie, zoom, kleurcorrectie, effecten, enz. Bij een goed uitgevoerde montage worden de vooraf geselecteerde clips één voor één op de track geplaatst om de film te gaansamenstellen. Een clip isniets anders daneen verwijzing naar het videobestand. Het bestand wordt a.h.w. door de bewerking van de clip"verteld" hoe het zich in de film moet gaan gedragen. Het bestand zèlf blijft dus onveranderd. Een clip iséén shot van de camera, dataltijd moet worden ingekort (trimmen). Dat trimmen kan in de meeste gevallen in een apart venster vóór dat de clip op de track wordt geplaatst (meestal in het z.g. bronvenster van de software).Dat trimmen is op zich weerniet definitief, want dat kan op de trackweer worden aangepast. Meerdere clips vormen samen een scène (handeling op zelfde tijd en plaats), meerdere scènes een sequence (een afgerond stukje van een verhaal) en alle sequences samen maken de film.
29 oktober 2015 om 08:32.

Wilt u zelf een vraag stellen in de Video-Club?
Video-Club