Menu Zoek

Rouwverwerking

De mailgroep rouwverwerking biedt rouwenden een middel om hun ervaringen te delen met andere mensen. De leden vinden steun bij elkaar en kunnen hun verhaal kwijt.

Aanmelden
Wijzigen

Activiteiten
In de maatschappij mag u wel rouwen, maar na een tijdje vindt men dat het genoeg moet zijn geweest. Dat terwijl u er eigenlijk nog dag en nacht mee bezig bent. In deze mailgroep wordt de mogelijkheid geboden al deze ervaringen uit te wisselen.

Voor wie?
Mensen die het verlies van een dierbare verwerken en behoefte hebben om hun verhaal te delen met mensen in dezelfde situatie. Wie aan rouwverwerking denkt, denkt vaak in eerste instantie aan het verlies van een partner. Maar het kan ook gaan om het verlies of een definitief afscheid van een ander dierbaar persoon.

Sfeer
Rouwen is een zwaar onderwerp. In de groep deelt men dagelijks lief en leed met elkaar. Alle mails worden vertrouwelijk behandeld. Lotgenotencontact staat centraal.

9 deelnemers
Gemiddeld 10 mails per dag