Menu Zoek

ANBO: Geldzaken en betalingsverkeer

- Advertorial -

ANBO_Betalingsverkeer825x225

Een goede beschikbaarheid van geld is voorwaarde om goed aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid van geld staat daarom bij ANBO bovenaan. ANBO neemt als ouderenorganisatie deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin verschillende partijen met elkaar praten over het betalingsverkeer. Niet alleen maatschappelijke organisaties zoals ANBO nemen deel, ook commerciële partijen, banken en de Nederlandsche Bank.

Vroeger haalde je geld op bij de bank en betaalde alles met munten of bankbiljetten (en heel soms een cheque). Vandaag de dag zijn er tientallen manieren om te betalen: van portemonnee tot pinpas en van contactloos tot cash. De ontwikkelingen gaan snel, soms heel snel. Vooral waar het de techniek betreft. ANBO waakt ervoor dat door die ontwikkelingen mensen buiten de (geld)boot gaan vallen.

Betalen zoals u dat graag wilt
ANBO vindt het ten eerste belangrijk dat eenieder deelneemt aan het betalingsverkeer zoals het hem of haar het beste bevalt. Dat kan zijn door gebruik te maken van internetbankieren, of door gebruik van contant geld. Daar hoort (ten tweede) bij dat banken ervoor moeten zorgen dat iedere burger ook die mogelijkheden heeft.

Veilig internetbankieren
Bankieren moeten ervoor zorgen dat mensen die internetbankieren, dit zo veilig mogelijk kunnen doen. Dat stelt eisen aan de techniek die de bank gebruikt (de app en de Mijn-omgeving), maar zij moeten de klanten ook op tijd voorlichten over de verdergaande ontwikkelingen. Overstappen op internetbankieren is een stap; ‘bijblijven’ is zeer belangrijk.

Beschikbaarheid van contant geld
Helaas lijkt het soms of de financiële wereld niet beseft dat er nog steeds heel veel mensen in Nederland zijn, die afhankelijk zijn van contant geld. Contant geld moet goed beschikbaar blijven voor iedereen. Daarvoor zet ANBO zich ook in, bijvoorbeeld door deelname aan de klankbordgroep Geldmaat. Het project Geldmaat is een initiatief van ABN-AMRO, RABO en ING om onder andere geldautomaten beter te verspreiden.

Door onze deelname aan deze verschillende overleggen zijn wij in staat invloed uit te oefenen en u tijdig te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Bovendien kunnen wij daardoor uw vragen over het betalingsverkeer goed beantwoorden.

Speciaal voor SeniorWeb-leden: word nu lid voor € 29,95
Als lid van ANBO kunt u voor hulp en advies met betrekking tot geldzaken en betalingsverkeer terecht bij onze Raad & Daad Advieslijn en ANBO Consulenten. En als lid van SeniorWeb kunt u nu ook lid worden van ANBO voor slechts € 29,95 (in plaats van € 48,-) per jaar.

Klik hier om lid te worden van ANBO.