Menu Zoek

Disclaimer

SeniorWeb houdt haar website zo actueel en compleet mogelijk. Ook is alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd en gebaseerd op betrouwbare bronnen. Ondanks deze zorg kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

SeniorWeb neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van haar website. SeniorWeb aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de geboden informatie op deze website of als gevolg van het functioneren van deze website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Ledenkorting
Leden van SeniorWeb kunnen via Ledenkorting met korting gebruikmaken van online dienstverlening ten aanzien van aankoop van goederen van ESET, HP en Inktweb.nl. Indien u besluit gebruik te maken van de dienstverlening van één van deze partijen, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en één van deze partijen. SeniorWeb is geen partij bij deze overeenkomst en is evenmin aansprakelijk voor de inhoud of nakoming van deze overeenkomst. SeniorWeb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u in verband met de overeenkomst met één van deze leveranciers lijdt. SeniorWeb garandeert niet dat de leveranciers van Ledenkorting goedkoper zijn dan andere dienstverleners. Bij eventuele vragen en/of klachten over een bestelling en/of levering dient u contact op te nemen met de betreffende leverancier. Contactgegevens vindt u bij Ledenkorting.

Links naar derden
Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. SeniorWeb is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe pagina’s waarnaar wij verwijzen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Reacties van bezoekers
SeniorWeb probeert misbruik te voorkomen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die door bezoekers op onze website is geplaatst.

Advertenties
De informatie in advertenties op onze website zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder. SeniorWeb kan geen garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Copyright
SeniorWeb, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SeniorWeb, inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Linken naar SeniorWeb
Linken en verwijzen naar de pagina's van SeniorWeb op internet mag altijd. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.