Menu Zoek
In de buurt van Bergen Lb

Leslocatie: Computerclub KBO Bergen

Contact

 • Den Asseldonk 2
 • 5854CC Bergen Lb
 • Wil Jenniskens

Algemene informatie

 
LOCATIE
I.v.m. een verbouwing zijn we tijdelijk gehuisvest in zaal 5 van Den Asseldonk.
Na de verbouwing gaan we weer terug naar onze oude locatie.

INTRODUCTIE
De Computerclub KBO Bergen heeft als hoofddoel om Senioren uit de regio te helpen om de door hen gewenste kennis van laptop, tablet, smartphone of routeplanner eigen te maken. Hiermee is de Senior in staat om de (digitale) ontwikkelingen in de samenleving te blijven volgen.
Daarnaast willen we alle inwoners van de gemeente Bergen vanaf 30 jaar, helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Een van onze activiteiten is het geven van Individuele Begeleiding.
Op afspraak wordt elke cursist gedurende een uur door een vrijwilliger begeleid.

De cursist bepaalt het onderwerp en het tempo.

Onze ruimte is toegankelijk en bruikbaar voor rolstoel- en rollatorgebruikers.
Voor gebruikers van een hoortoestel hebben we een hoorversterker.
We zijn gevestigd in Den Asseldonk:
Den Asseldonk 2 5854 CC Nieuw Bergen
Email adres: computerclub@kbobergen.nl
Tel. 06 41 57 92 50 (u kunt eventueel een boodschap inspreken)

INLOOP
Inloop is mogelijk op woensdagen van 10 januari 2018 t/m 27 juni 2018.
We zijn dan van 13.45 – 16.00 uur geopend. (uitgezonderd woensdag 14 februari 2018)
Inloop is ook mogelijk op dinsdagen van 9 januari 2018 t/m 26 juni 2018.
We zijn dan van 19.15 – 20.00 uur geopend. (uitgezonderd dinsdag 13 februari 2018)
Na de vakantie gaan we in september 2018 weer beginnen.
Tijdens de Inloop kunnen problemen/vragen met het gebruik van computer etc. besproken worden. Is het voor de oplossing nodig dat aanvullende kennis wordt opgedaan dan kan een afspraak voor Individuele Begeleiding of deelname aan een Workshop een oplossing zijn.

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Op afspraak wordt elke cursist gedurende een uur door één vrijwilliger begeleid.
De cursist bepaalt het onderwerp en het tempo.
Individuele Begeleiding is op woensdag van 13.30—14.30 en van 15.00—16.00 uur en op dinsdagavond van 19.00—20.00 uur.
De kosten zijn € 4,00 per uur. Leden KBO Bergen € 2,00 per uur.
Hebt u een afspraak doch kunt u niet komen dan graag vroegtijdig afmelden.
Bij voorkeur via email > afspraak@kbobergen.nl
U kunt eventueel ook bellen.

WORKSHOPS:
Voor enkele onderwerpen organiseren we, bij voldoende aanmeldingen, workshops.
Het is voor alle deelnemers aan een workshop belangrijk dat er voldoende basiskennis is. Dit ter beoordeling van de workshopleider. Indien de basiskennis onvoldoende is zoeken we samen met u naar een oplossing.
De kosten zijn € 10,00 per dagdeel incl. Handleiding (tenzij anders vermeld). Leden KBO Bergen € 5,00 per dagdeel.
Workshops die we organiseren:
-  Omgaan met Windows 10 (3 dagdelen)
-  Mappen en bestanden - Orde op de pc (2 dagdelen)
-  Omgaan met een iPad (4- 5 dagdelen)
-  Back-up maken van bestanden (1 dagdeel)
-  Fotobewerking met Windows 10 (4 dagdelen)
-  Fotoboek maken (4 dagdelen)

Inloopspreekuur

Zonder afspraak kunt u terecht bij een van onze vrijwilligers op:

 • zie INLOOP

Wij kunnen u onder andere helpen met de volgende onderwerpen:

 • Apple
 • Back-up maken
 • E-mail
 • Fotobewerking
 • Hobby
 • Internet
 • Office
 • Social Media
 • Tablet & Smartphone
 • Veiligheid
 • Videobellen
 • Windows

Onze vrijwilligers

 • Nellie de Best Nellie de Best
 • Geert Creemers Geert Creemers
 • Ben Giesen Ben Giesen
 • Ans van der Wolf-Thijssen Ans van der Wolf-Thijssen
 • Jacques van den Wollenberg Jacques van den Wollenberg
 • Frans Zegers Frans Zegers
 • Henk Bosmans
 • Andries van Delft
 • Toon Vink
 • Marco Visser
 • Leo Zeegers