Menu Zoek
In de buurt van Woudenberg

Leslocatie: SWO Internetcafe Woudenberg

Contact

 • Schans 33
 • 3931KJ Woudenberg
 • Cor Nagtegaal

Algemene informatie

-Seizoen 2017 -2018 SWO Internetcafé Woudenberg
Vragen over of problemen met je laptop, pc, tablet of smartphone?
Het SWO Internetcafé Woudenberg tevens leercentrum bij SeniorWeb wil daarvoor goed bereikbaar zijn. Zo wordt ons emailadres bij voortduring uitgelezen en blijkt het contact tussen vragers en vrijwilligers snel tot stand te kunnen komen. Mail je vraag of probleem met naam en telefoonnummer naar: swow.internetcafe@gmail.com Telefonisch volgt normaal gesproken daarop snel actie. Het alternatief is op dinsdagmiddag om 13.00 uur naar het SWO internetcafé in MFC De Schans te komen, waar aan het begin van die middag eerst afspraken gemaakt worden over de aanpak van alle dan bekende gebruikers-vragen, en wie van de vrijwilligers die middag dan wel op een later moment daarmee aan de slag gaat.
Op dinsdagmiddag - behoudens op feestdagen en in de zomermaanden juli en augustus - kunnen senioren in dit Internetcafé deze ondersteuning krijgen. Bij voorkeur wordt die begeleiding individueel gegeven en is die gericht op het oplossen van concrete vragen en problemen bij het gebruik. De ervaring leert dat ondersteuning enkele weken achtereen, effectiever is dan af en toe een bliksembezoek brengen aan dit Internetcafé. Zo nodig wordt die ondersteuning aan huis gegeven. De eigen bijdrage bedraagt € 3 per uur. Bij de balie of via de telefoon zullen de medewerkers van Reinaerde je ook naar dit hierboven genoemde emailadres of naar de bijeenkomst op dinsdagmiddag verwijzen.

Inloopspreekuur

Zonder afspraak kunt u terecht bij een van onze vrijwilligers op:

 • Dinsdag 13.00 - 13.30 uur

Wij kunnen u onder andere helpen met de volgende onderwerpen:

 • Apple
 • Back-up maken
 • Belastingaangifte
 • E-mail
 • Fotobewerking
 • Hobby
 • Internet
 • Internetbankieren
 • Office
 • Onderhoud
 • Pc & Randapparatuur
 • Social Media
 • Tablet & Smartphone
 • Veiligheid
 • Videobellen
 • Windows

Computercursussen

Onderwerp Categorie Lestype
Doe Meer Met Je Tablet Tablet & Smartphone Individuele les
Gebruik van Laptop Pc & Randapparatuur Individuele les
Thema bijeenkomsten Internet Groepsles

Onze vrijwilligers

 • Rudy de Jongh Rudy de Jongh
 • Paul Reijenga Paul Reijenga
 • Hannie van Bemmel-Schimmel