Menu Zoek

Basisinstellingen van een iPad

In deze cursus maken we een nieuwe iPad klaar voor gebruik en lopen we de basisinstellingen door. Denk daarbij onder meer aan verbinding met het internet, e-mail instellen en de leesbaarheid van het scherm.

Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De iPad gebruiksklaar maken (instellen) met bestaande of nieuwe Apple ID.
  • Kennismaken met verschillende schermen van de iPad.
  • Basisinstellingen aanpassen.
  • Wifi instellen.
  • E-mail instellen.
  • Weergave aanpassen voor een betere leesbaarheid.
  • Toetsenbord naar wens instellen.
  • Instellingen voor beveiliging en privacy.

Wilt u hierna verder aan de slag met de iPad? In de cursus ‘Werken met een iPad’ gaan wij in op het gebruik van apps, e-mail en internet.

Benodigdheden
Voor deze cursus hebt u een iPad nodig met iOS 16 (de laatste versie van het besturingssysteem). Daarbij gaan wij ervan uit dat u weet hoe u de tablet moet bedienen. Is dat niet het geval? Ga dan eerst aan de slag met de cursus 'iPad bedienen'.

Vragen stellen
Komt u er tijdens het volgen van de cursus niet helemaal uit? Bij elk cursusonderdeel kunt u een vraag stellen aan een ondersteuner van SeniorWeb. Klik daarvoor op de link Stel een vraag. Deze staat boven en onder elk onderdeel.

Meer informatie op de website
Op de website van SeniorWeb staan veel artikelen en tips over de iPhone. Klik in het menu boven elke pagina op Tips & Uitleg > Tablet & Smartphone > iPad.

Woordenboek

Zoekt u de betekenis van een computerterm? Klik of tik op een letter in de groene balk en de woordenlijst van de betreffende letter opent.
Naar een woord zoeken kan ook. Typ het woord in de zoekbalk met de tekst ‘Zoek hier in het woordenboek’ en klik of tik op Zoeken.

De redactie van SeniorWeb vult regelmatig woorden aan. Mist u een woord? Stuur een e-mail naar redactie@seniorweb.nl. Hartelijk dank voor uw medewerking.