Menu Zoek

SeniorWeb, Vereniging van Openbare Bibliotheken en Koninklijke Bibliotheek verlengen de samenwerking om ouderen digitaal vaardig te maken

PERSBERICHT

UTRECHT - Op 2 mei ondertekenden SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek een overeenkomst om de komende vijf jaar samen te werken aan het vergroten van digitale vaardigheden en digitale participatie van ouderen. In 2017 is de samenwerking tussen de drie organisaties reeds gestart.

Bibliotheken en SeniorWeb

In totaal zijn er op dit moment al 100 lokale bibliotheken die samenwerken met een SeniorWeb Leslocatie. Bibliotheek Scherpenzeel is er een van. De bibliotheek werkt sinds 2015 samen met SeniorWeb. Alfred Haaksma, directeur en bibliothecaris in Scherpenzeel: 'SeniorWeb is een prachtige club! De bibliotheek en SeniorWeb versterken elkaar. De activiteiten lopen naadloos in elkaar over. De bibliotheek regelt alle organisatorische zaken, SeniorWeb gaat over de inhoud. Onze vrijwilligers opereren allemaal onder de paraplu van SeniorWeb. De ouderen die hier cursussen volgen, worden daar zelfstandiger van. Zonder de lessen van SeniorWeb waren zij nog steeds afhankelijk van hun kinderen of kleinkinderen geweest. Nu kunnen ze het zelf!'

Senioren steeds vaker online

Ondanks dat er naar schatting nog circa één miljoen mensen in Nederland digibeet zijn, waaronder veel laagopgeleiden en ouderen, neemt het aantal senioren dat online actief is jaarlijks wel toe. Zo is er in de afgelopen vijf jaar een toename van maar liefst 77% in internetgebruik onder 75-plussers te zien. Beginnende internetters kunnen voor het leren van basisvaardigheden, én meer, terecht bij de leslocaties van SeniorWeb en de bibliotheken in heel Nederland. Door deze ondersteuning kan iedereen blijven meedoen in de steeds verder digitaliserende samenleving.

Wat houdt de samenwerking in?

SeniorWeb, de VOB en de KB werken nu gezamenlijk aan een actieplan om elkaars activiteiten te versterken, door onder meer:

 • nog meer in te zetten op gezamenlijke kennisdeling;
 • te onderzoeken hoe bibliotheken meer gebruik kunnen maken van het cursusaanbod van SeniorWeb in aanvulling op en in combinatie met Klik & Tik en Digisterker;
 • het aantal leslocaties van SeniorWeb in bibliotheken uit te breiden en de huidige samenwerkingen te intensiveren, met meer synergie tussen SeniorWeb- en bibliotheekvrijwilligers;
 • vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven samen te onderzoeken hoe we ouderen nog beter kunnen bereiken;
 • het gezamenlijk uitvoeren van bestaande SeniorWeb-concepten zoals 'Thee, Tablets en Taartjes';
 • doorverwijzing naar SeniorWeb-activiteiten in de nieuwe informatiepunten Digitale Overheid.

Ondertekening

De ondertekening vond plaats op donderdag 2 mei 2019 door Lieteke van Vucht Tijssen namens SeniorWeb, Francien van Bohemen namens de Vereniging van Openbare Bibliotheken en Jos Debeij namens de Koninklijke Bibliotheek.

Op de foto v.l.n.r.: Francien van Bohemen (VOB), Lieteke van Vucht Tijssen (SeniorWeb) en Jos Debeij (KB)

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Kock, Manager PCHulp en Leslocaties SeniorWeb, via 030-2769955 of ikock@seniorweb.nl, of met Francien van Bohemen: 030-3070300 of bohemen@debibliotheken.nl

Over SeniorWeb

SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 410 cursuslocaties en 2.900 vrijwilligers. We zijn sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren. www.seniorweb.nl/over-seniorweb

Over de KB

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap. www.kb.nl/ob

Over de Vereniging van Openbare Bibliotheken

De Vereniging van Openbare Bibliotheken is een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraaggestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, werkgeversorganisatie en ontmoetingsplek voor onze leden. Versterking van de maatschappelijke rol van onze leden staat centraal. www.debibliotheken.nl

Delen via:
Wat betekenen deze knoppen?
Wat betekenen deze knoppen?
Sluiten

U kunt met deze knoppen artikelen, tips en nieuwsberichten doorsturen via e-mail of delen op sociale media.

Hoe werkt het?
Klik op de knop van uw keuze om het item door te sturen of te delen:

 • Kiest u voor E-mail, dan opent uw e-mailprogramma met een berichtje waarin de link naar het artikel is opgenomen. Vul het e-mailadres van de geadresseerde in en verstuur de e-mail.
 • Klikt u op Facebook of Twitter en bent u ingelogd bij het betreffende sociale netwerk dan wordt op uw profiel een link naar de pagina zichtbaar. Eventueel kunt u een eigen tekst aan de link toevoegen.
 • Klikt u op Facebook of Twitteren hebt u géén account of u bent u niet ingelogd op het betreffende sociale netwerk, dan verschijnt een klein venster. Daarin kunt u inloggen of een account aanmaken. Daarna wordt de webpagina die u wilde delen zichtbaar op uw account.
 • Klikt u op WhatsApp dan wordt een nieuwe tab geopend met een voorbeeld van het bericht wat u kunt gaan delen. Met de knop verzenden kunt het bericht daadwerkelijk versturen naar iemand uit uw contacten.

De koppeling verbreken
U kunt de koppeling ook weer gemakkelijk verbreken:

 • Facebook: Als u op de Facebook-knop hebt geklikt, wordt deze grijs en u ziet in de linkerhoek een vinkje. Klik op het vinkje om de koppeling te verbreken.
 • Twitter: Een tweet die u geplaatst hebt, kunt u uit uw tijdlijn verwijderen. Log in op de website van Twitter, ga met de muis op de betreffende tweet staan en klik op Verwijderen. Als uw bericht door anderen is overgenomen (retweet), dan blijven die berichtjes wel bestaan.