Menu Zoek

Privacy- en cookiebeleid

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, vrijwilligers en websitebezoekers is van essentieel belang voor onze activiteiten. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelt SeniorWeb?

Wie heeft inzage in de gegevens?

Wat doet SeniorWeb met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens inzien en wijzigen

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Gebruik van cookies op de website

Uw persoonsgegevens en de vrijwilligersdiensten PCHulp en Leren aan Huis

Uw persoonsgegevens en de Webwinkel

Uw persoonsgegevens en Ledenkorting

Uw persoonsgegevens en de nieuwsbrief

SeniorWeb en andere websites of adverteerders

Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van de website worden door SeniorWeb zorgvuldig behandeld en beveiligd. SeniorWeb houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen:

 • dat wij informeren over het doel van het verzamelen van gegevens (informatieplicht);
 • dat wij de gegevens van onze leden, vrijwilligers en bezoekers niet aan derden verstrekken;
 • dat een lid of vrijwilliger zijn gegevens kan inzien en corrigeren via 'Mijn SeniorWeb';
 • dat niet-leden of andere mensen hun gegevens kunnen inzien en corrigeren per mail via privacy@seniorweb.nl;
 • dat men kenbaar kan maken niet langer benaderd te willen worden voor aanbiedingen of informatie (recht op verzet);
 • dat men het recht heeft om vergeten te worden.

Van wie verwerkt SeniorWeb gegevens?
SeniorWeb verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn gegevens van:

 • leden en vrijwilligers van SeniorWeb;
 • mensen die interesse tonen in het lidmaatschap of in het verleden lid zijn geweest;
 • mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan een door georganiseerde SeniorWeb-activiteit;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Welke gegevens verwerkt SeniorWeb?
SeniorWeb verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie met ons of wat u aan ons doorgeeft, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Deelnamegegevens van evenementen en/of bijeenkomsten;
 • Betaalgegevens;
 • Gegevens die verband houden met het vrijwilligerswerk, zoals overeengekomen vrijwilligerstaken;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en vragen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.

 • SeniorWeb verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is zoals medische informatie, ras, politieke voorkeur, geloof, strafrechtelijke gegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Na beëindigen van de relatie met SeniorWeb worden gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij door u aangegeven is dat wij uw gegevens eerder moeten wissen of als vanuit de Belastingdienst wettelijk een langer bewaartermijn vereist is. Na deze twee jaar worden persoonsgegevens geanonimiseerd bewaard voor het maken van statistische rapportages.

Wie heeft inzage in de gegevens?
SeniorWeb, gevestigd op de Christiaan Krammlaan 8 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. SeniorWeb gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan. Dit houdt in:

 • als een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • als dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen SeniorWeb en het lid;
 • als dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 • als dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole;
 • als het lid schriftelijke toestemming hiertoe heeft gegeven.

Daarnaast worden gegevens alleen met derden gedeeld als hiermee een gerechtvaardigd doel gediend wordt, zoals het hosten van de website en het versturen van onze communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief en de Enter. Met deze partijen is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst overeengekomen.

Wat doet SeniorWeb met uw gegevens?
SeniorWeb legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van het lidmaatschap en/of om u te informeren over relevante activiteiten, producten en diensten van SeniorWeb. Wij leggen uw gegevens bijvoorbeeld vast om u informatie over SeniorWeb te sturen of wanneer u ons mailt of belt met vragen of klachten. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam- en adresgegevens, lidnummer en de registratie van deelname aan diensten van SeniorWeb.
Daarnaast houdt SeniorWeb af en toe enquêtes onder zijn leden en websitebezoekers. Zo weten wij wat u van onze dienstverlening vindt. Tijdens deze enquêtes kunnen wij om uw e-mailadres vragen voor een eventueel vervolg op de enquête of om u kans te laten maken op een prijs. SeniorWeb gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.
Gegevens van leden worden gebruikt voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie, zonder dat deze in enig verband kunnen worden gebracht met individuele personen.

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Alle persoonsgegevens rondom het lidmaatschap en vrijwilligerswerk worden door SeniorWeb vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van het lidmaatschap respectievelijk vrijwilligerswerk, zoals betaling van contributie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Als u gebruikmaakt van Mijn SeniorWeb kunt u op deze website zelf de belangrijkste gegevens inzien en wijzigen. Voor het verwijderen van gegevens kunt u contact opnemen met onze Ledenadministratie via leden@seniorweb.nl onder vermelding van uw lidnummer.

Bent u geen lid of vrijwilliger en stelt u geen prijs op informatie over relevante activiteiten, producten en diensten van SeniorWeb? Geef dit dan door onder vermelding van uw lidnummer per e-mail via leden@seniorweb.nl of schriftelijk aan: SeniorWeb, t.a.v. Ledenadministratie, Antwoordnummer 4001, 3500 AE Utrecht (geen postzegel nodig) .

  Hoe worden de gegevens beveiligd?
  Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen SeniorWeb organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

  • Organisatorisch: alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens.
  • Technisch: binnen SeniorWeb wordt beveiligingstechnologie toegepast. Op onze website wordt gebruik gemaakt van beveiligingscertificaten om de veiligheid van uw gegevens te borgen. Bij delen van gegevens met verwerkers voor de uitvoering van onze dienstverlening worden bestanden versleuteld verzonden. Alle maatregelen worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacybeleid en zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  Gebruik van cookies op de website
  De website van SeniorWeb maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. De cookies die SeniorWeb plaatst bevatten geen persoonsgegevens. In de cookies worden geen namen, e-mailadressen of andere persoonsgegevens opgeslagen. U kunt uw cookie-instellingen voor de website van SeniorWeb regelen via de cookiemelding die boven aan elke pagina van de website staat bij u eerste bezoek. U kunt uw instellingen later altijd wijzigen via de pagina Cookie-instellingen.

  Via de website van SeniorWeb kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

  Functionele cookies
  De functionele cookies worden toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Zo worden bepaalde instellingen onthouden. Als u bijvoorbeeld aanvinkt dat u de volgende keer automatisch ingelogd wilt zijn op deze website, dan wordt dit onthouden door een cookie.

  Cookies voor websiteanalyse
  Om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren, houdt SeniorWeb met het statistiekprogramma Google Analytics algemene bezoekgegevens bij. Denk hierbij aan gegevens over de meest opgevraagde pagina's of ingegeven zoekwoorden. Met deze informatie optimaliseert SeniorWeb de website voor leden en websitebezoekers. Het statistiekprogramma Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen, inclusief een deel van uw IP-adres. Dit geanonimiseerde IP-adres is niet naar een specifieke computer te herleiden, maar wel naar de regio waarin de computer staat. Vergelijk het met het netnummer van een telefoonnummer: het is bekend om welke regio het gaat, maar niet wie de exacte persoon is. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt.

  Cookies om advertenties te tonen
  De website van SeniorWeb laat u enkele advertenties zien in de vorm van banners op de nieuwspagina’s. Dit kunnen eigen advertentieboodschappen zijn waarmee SeniorWeb zijn eigen diensten communiceert, maar ook advertenties van andere partijen. Het kan zijn dat deze adverteerders cookies gebruiken in hun advertenties. Deze cookies maken het mogelijk dat:

  • Er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.
  • Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder.
  • Er op basis van uw surfgedrag meer inzicht komt in uw interesses, waardoor de advertenties op uw interesses kunnen worden aangepast en andere sites ook gerichte advertenties kunnen laten zien.
  • Al deze informatie leidt niet naar u als individueel persoon. Tevens deelt SeniorWeb de informatie uit zijn eigen cookies niet met andere partijen.

  Als dergelijke cookies niet worden gebruikt, zult u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zult u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

  Cookies om video’s te tonen
  SeniorWeb gebruikt de technologie van Google (YouTube) om video’s op de website te kunnen tonen aan bezoekers. Voor het afspelen van deze video’s moet een Google-cookie geplaatst worden. Deze cookies valt officieel ook in de categorie ‘advertentiecookies’, maar om het u mogelijk te maken de video’s wel te zien zonder dat u alle advertentiecookies moet accepteren, heeft SeniorWeb deze in zijn cookie-instellingen apart gezet.

  Google-cookies
  Als u zelf ingelogd bent op uw Google-account wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google automatisch een aantal cookies. Deze kunnen niet door SeniorWeb worden tegengehouden, omdat de gebruiker hier bij Google zelf toestemming voor heeft gegeven.

  Blokkeren van cookies
  Wanneer u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u dat via uw browser instellen. Houd er rekening mee dat bepaalde websites mogelijk niet helemaal goed functioneren als u geen cookies accepteert. Hoe u het plaatsen van cookies blokkeert, leest u in de uitleg over het blokkeren van cookies. Het gebruik van cookies is veilig. Het zijn tekstbestandjes die vanaf een website op uw computer gezet worden. Het zijn geen computerprogramma's en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden.

  Uw persoonsgegevens en de vrijwilligersdiensten PCHulp en Leren aan Huis
  Als u een aanvraag indient bij de ledendiensten PCHulp of Leren aan Huis krijgen vrijwilligers die uw vraag in behandeling nemen inzicht in uw persoonsgegevens en vraaghistorie. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam- en adresgegevens, lidnummer en de registratie van deelname aan diensten van SeniorWeb. Telefoongesprekken met PCHulp per Telefoon en PCHulp op Afstand kunnen voor kwaliteitsdoeleinden opgenomen worden.
  De werkzaamheden van SeniorWeb-vrijwilligers dragen bij aan de missie en doelstellingen van SeniorWeb, daarom worden zij ook ambassadeurs genoemd. Voor hen gelden de volgende Algemene voorwaarden SeniorWeb-Ambassadeurs.

  Uw persoonsgegevens en de Webwinkel
  Leden van SeniorWeb kunnen via de Webwinkel computerboeken en accessoires kopen. Het is mogelijk de bestelling af te rekenen via iDEAL of door middel van een overschrijving. In geval van een overschrijving dient u het totaalbedrag van de bestelling over te maken naar het bankrekeningnummer van SeniorWeb. Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling per post verstuurd naar het adres dat bij de ledenadministratie bekend is. Dit adres is gekoppeld aan uw lidnummer. Of de bestelling wordt verstuurd naar het door u tijdens de bestelling opgegeven alternatieve adres. Als uw adres recent is gewijzigd, adviseren wij u bij Mijn SeniorWeb te controleren of uw adresgegevens juist zijn en indien nodig te wijzigen.

  Uw persoonsgegevens en Ledenkorting
  Leden kunnen via Ledenkorting gebruik maken van unieke acties bij geselecteerde leveranciers. Indien u besluit over te gaan tot een aankoop, gaat u een koopovereenkomst aan met de betreffende leverancier. Gegevens die u hiervoor uitwisselt doet u op persoonlijke titel. SeniorWeb zal nimmer gegevens van leden uitwisselen met leveranciers en andere samenwerkingspartners.

  Uw persoonsgegevens en de nieuwsbrief
  Bij SeniorWeb kunt u zich aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en e-mails met informatie. In deze e-mails kunnen wij via een speciale techniek (tracking pixel) uw klikgedrag opslaan. Dit doen we om u een goede service te kunnen bieden. Ook maken we daarmee de inhoud voor u relevanter. Daarvoor hebben we een gerechtvaardigd belang. Wilt u geen nieuwsbrieven of andere e-mails meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor afmelden via de link onderaan in de e-mail die u ontvangt. Of als u lid bent van SeniorWeb, uw abonnement wijzigen of opzeggen via ‘Mijn SeniorWeb’.

  SeniorWeb en andere websites of adverteerders
  Op de site van SeniorWeb treft u een aantal links aan naar andere websites of reclame-uitingen van adverteerders. SeniorWeb draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

  Vragen
  Wij hebben geen officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, maar helpen u graag als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid. Hiervoor kunt u contact opnemen met SeniorWeb via: privacy@seniorweb.nl

  Wijzigingen
  SeniorWeb heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig de tekst van dit 'Privacy- en cookiebeleid' voor het meest actuele beleid van SeniorWeb.

  Laatst gewijzigd op: 2 januari 2023