Menu Zoek
Computerwoordenboek

Alt-toets A

Een van de functie-combinatietoetsen. De Alt-toets is een belangrijke toets op het toetsenbord die op zichzelf geen functie heeft, maar altijd in combinatie met een of twee andere toetsen wordt ingedrukt.