Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent hashtag? H

Laat uitspraak horen

Spreek uit als: hesj-tek.

Engelse term voor het leesteken # oftewel 'het hekje'. Op sociale media wordt er veel gebruik van gemaakt, zoals op Twitter. Met een # voor een bepaald woord of afkorting in een bericht, krijgt dit bericht een label. Elk evenement, gebeurtenis, tv-programma kan een eigen label bevatten. Naar dit label kan worden gezocht en in een oogopslag is zichtbaar wat erover is geschreven.