Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent ongedaan maken? O

Opdracht waarmee eerder uitgevoerde stappen kunnen worden geannuleerd. Het is hierbij wel altijd nodig dat ook recentere stappen ongedaan worden gemaakt. Is bijvoorbeeld voor een woord een nieuw lettertype gekozen en daarna de optie cursief toegepast, dan kan het wijzigen van het lettertype alleen ongedaan worden gemaakt als eerst het cursief zetten wordt geannuleerd. Stappen worden dus altijd van recent naar minder recent ongedaan gemaakt.