Menu Zoek

Privacybeleid ledenpanel

De gegevens en meningen die wij verzamelen zijn persoonlijk. Wij hechten zeer grote waarde aan uw recht op privacy. Wij zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en garanderen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden verwerkt. SeniorWeb heeft de volgende technische en administratieve maatregelen genomen ter bescherming van uw privacy.


Persoonlijke gegevens

 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door onze betrokken medewerkers en het ingeschakelde onderzoeksbureau MWM2 strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden ook nooit aan anderen verstrekt. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren.
 • De persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, opleiding, etc.) die u aan ons hebt verstrekt worden gebruikt om specifieke panelleden uit te kunnen nodigen voor een onderzoek. Bijvoorbeeld leden vanaf 65 jaar of leden actief als vrijwilliger. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • Alle gegevens die u in het kader van het onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt tot rapportages en zijn niet tot uw persoon te herleiden.
 • U hebt te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden.
 • Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk. U en SeniorWeb zijn overeengekomen dit geheim te houden. SeniorWeb heeft een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen die zowel uw toegang- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk door derden. U draagt zelf verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik van uw toegangscode en wachtwoord.
 • U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u zich hebt geregistreerd als deelnemer van het SeniorWeb-ledenpanel.


Beveiliging

 • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
 • Uw persoonlijke profielpagina is door een beveiligde verbinding met internet alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens.
 • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd (toegangscode en wachtwoord).
 • Het invullen van de vragenlijsten gebeurt via een beveiligde internetverbinding (https).
 • De onderzoeken worden op verzoek van SeniorWeb uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau MWM2. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor onderzoeken waar u uit naam van SeniorWeb voor wordt uitgenodigd.
 • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en uitsluitend voor analyse en kwaliteitscontrole.

Tevens is het algemene privacy- en cookiebeleid van SeniorWeb van toepassing op het ledenpanel.Delen via:
Wat betekenen deze knoppen?
Wat betekenen deze knoppen?
Sluiten

U kunt met deze knoppen artikelen, tips en nieuwsberichten doorsturen via e-mail of delen op sociale media.

Hoe werkt het?
Klik op de knop van uw keuze om het item door te sturen of te delen:

 • Kiest u voor E-mail, dan opent uw e-mailprogramma met een berichtje waarin de link naar het artikel is opgenomen. Vul het e-mailadres van de geadresseerde in en verstuur de e-mail.
 • Klikt u op Facebook of Twitter en bent u ingelogd bij het betreffende sociale netwerk dan wordt op uw profiel een link naar de pagina zichtbaar. Eventueel kunt u een eigen tekst aan de link toevoegen.
 • Klikt u op Facebook of Twitteren hebt u géén account of u bent u niet ingelogd op het betreffende sociale netwerk, dan verschijnt een klein venster. Daarin kunt u inloggen of een account aanmaken. Daarna wordt de webpagina die u wilde delen zichtbaar op uw account.
 • Klikt u op WhatsApp dan wordt een nieuwe tab geopend met een voorbeeld van het bericht wat u kunt gaan delen. Met de knop verzenden kunt het bericht daadwerkelijk versturen naar iemand uit uw contacten.

De koppeling verbreken
U kunt de koppeling ook weer gemakkelijk verbreken:

 • Facebook: Als u op de Facebook-knop hebt geklikt, wordt deze grijs en u ziet in de linkerhoek een vinkje. Klik op het vinkje om de koppeling te verbreken.
 • Twitter: Een tweet die u geplaatst hebt, kunt u uit uw tijdlijn verwijderen. Log in op de website van Twitter, ga met de muis op de betreffende tweet staan en klik op Verwijderen. Als uw bericht door anderen is overgenomen (retweet), dan blijven die berichtjes wel bestaan.
Bekijk uw profiel

Wilt u uw profielgegevens inzien of wijzigen? Of de resultaten van onderzoeken waaraan u hebt deelgenomen bekijken? Log dan in op uw persoonlijke profielpagina.

Bekijk profielpagina
Uw privacy

SeniorWeb hecht grote waarde aan uw privacy. Wij garanderen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden verwerkt. Lees meer over ons privacybeleid voor het ledenpanel.

Privacy ledenpanel
Uitschrijven ledenpanel

Wilt u niet langer meewerken aan onze onderzoeken? Schrijf u dan uit voor het ledenpanel. U wordt dan niet meer benaderd voor onderzoeken.

Uitschrijven ledenpanel