SeniorWeb logo

Niet ondersteunde browser

De browser die u gebruikt wordt niet door SeniorWeb ondersteund. We adviseren u over te stappen op een andere browser.

In het artikel De populairste browsers voor de pc kunt u lezen welke browsers er zijn en een keuze maken.

Menu Zoek
U bekijkt een pagina die niet langer door SeniorWeb wordt bijgewerkt. Mogelijk is de informatie verouderd of niet meer van toepassing.
Dit artikel is gearchiveerd op: 11 september 2018

Rekenen met Excel 2007

Veel mensen gebruiken Excel om databases, overzichten en schema’s te maken. De belangrijkste toepassing van het programma is echter rekenen. Excel is daarom een goed hulpmiddel voor bijvoorbeeld het bijhouden van uw administratie.

Excel 2007 is in de kern een rekenprogramma. Het programma kan uw rekenmachine vervangen en u helpen bij uw administratie. Voor u begint te rekenen in Excel is het verstandig u eerst te verdiepen in de basis van het programma via andere SeniorWeb-artikelen, zoals het artikel Excel: de basis

In Excel wordt gebruikgemaakt van formules. Dit zijn rekensommen die op getallen worden toegepast. Zowel de getallen als de formules kunt u zelf intypen in cellen. In de formulebalk onder het Lint staat de formule uitgeschreven (zie afbeelding) en in de cel waarin u de formule hebt getypt komt de uitkomst van de formule. Excel formulebalk
Een formule begint altijd met een =-teken. Vervolgens kunt u de formule typen. Dit kan met cijfers, bijvoorbeeld =15*20. U rekent dan uit hoeveel 15 keer 20 is. Maar u kunt ook cellen met elkaar laten rekenen. U verwijst dan in de formule naar de cellen die u met elkaar wilt laten rekenen. Het rekenen met cellen verdient de voorkeur. Indien een getal in een cel verandert blijft de uitkomst van uw formule namelijk correct. Excel gaat dan rekenen met het nieuwe getal in de cel.

In dit voorbeeld doen we de administratie van een kantine. Voor we kunnen beginnen met rekenen moeten er eerst gegevens in Excel ingevoerd worden. In elke cel van het rekenblad kunt u woorden, getallen of formules invoeren. De getallen kunt u gebruiken in berekeningen (formules). 

 • Klik in cel A1 en typ Inkomsten kantine.
 • Typ vervolgens op dezelfde manier in cel A3 Soort, in B3 Aantal, in C3 Prijs en in D3 Totaal.
 • Op de volgende regel komt in A4 Frisdrank, B4 17 en C4 0,8 (zie voorbeeld).   
Excel gegevens
Nu kunt u gaan rekenen met behulp van een formule. Dubbelklik in de cel D4. Typ = en klik in cel B4. Een bewegende rand verschijnt om de cel. Typ nu * (op uw numerieke toetsenbord  of boven de 8) en klik in cel C4. Om de formule af te ronden klikt u op het pictogram Invoeren voor de formulebalk Excel picto  of u drukt op Enter. Excel formule
Op bovenstaande manier kunt u natuurlijk ook optellen, aftrekken en delen. Bij formules in Excel is de rekenvolgorde hetzelfde als in de wiskunde. Alleen vermenigvuldigen gaat niet voor delen. U kunt in de formules ook gebruikmaken van haken om de rekenvolgorde te bepalen, bijvoorbeeld = 5 / (10*4).  Wat tussen de haken staat wordt dan al eerste berekend.

Rekent u met geldbedragen? Geef de betreffende cel dan een valuta-notatie.

 • Klik op de cel.
 • Selecteer in het lint het tabblad Start.
 • Klik in de groep 'Getal' op het pijltje achter Standaard.
 • Klik op Valuta.
Excel valuta
Excel heeft een aantal veelvoorkomende formules al voor u klaar gezet. Deze voorgeprogrammeerde formules heten Functies. Voor de formulebalk staat het pictogram 'Functie invoegen' (ƒx). Deze knop roept een scherm op met de verschillende functies. In dit artikel bespreken we een aantal van deze functies.

De functie Som telt de getallen in de geselecteerde cellen bij elkaar op. Om dit te kunnen oefenen hebben we in ons voorbeeld eerst meer gegevens nodig. Vul cel A5 met het woord Bier, cel B5 met 32 en cel C5 met 1,00. Typ in cel D5 een formule (zoals bij stap 2) om het totaal uit te rekenen. Typ in cel A6 Totaal. Nu kunt u met behulp van de functie Som het totaal van berekenen van alle consumpties.

 • Klik op cel D6.
 • Klik op de knop Functie invoegen.
 • Klik in het venster op Som > OK.
 • In het volgende venster kunt u aangeven welke cellen moeten optellen.
 • Klik in de eerste, gewenste cel en sleep (met de muis ingedrukt) over de rest van de cellen. Indien alle gewenste cellen zijn geselecteerd laat u de muisknop los.
 • Klik op OK.
 • U ziet in cel D6 nu het bedrag staan en in de formulebalk de bijbehorende formule.  
Excel som

De functie Gemiddelde berekent het gemiddelde van de geselecteerde cellen.

 • Dubbelklik op cel A7 en typ Gemiddelde.
 • Klik op cel B7 en klik op de knop Functie invoegen.
 • Klik op Gemiddelde > OK.
 • Selecteer de cellen B4 en B5 en klik daarna in het venster op OK.
 • In cel B7 ziet u nu het gemiddelde aantal drankjes dat is gekocht.    
De Als-functie is een lastige functie, maar hij kan soms erg handig zijn. Daarnaast laat de functie zien dat er vele mogelijkheden in het programma Excel zitten. De functie controleert of er aan een voorwaarde is voldaan. Als aan de voorwaarde wordt voldaan komt er een bepaald antwoord. Wordt er niet voldaan aan de voorwaarde, dan komt er een ander antwoord. U kunt zelf de voorwaarde en de mogelijke antwoorden invullen. In het voorbeeld in dit artikel willen we weten of er winst of verlies is gemaakt in de kantine.  

Voordat we de functie kunnen invoeren hebben we eerst weer gegevens nodig.  

 • Vul in cel A10 in Uitgaven totaal, in D10 30 en in A12 Resultaat.
 • Nu begint u met de Als-functie.
 • Klik op cel D12.
 • Klik op de knop Functie invoegen.
 • Klik op Als > OK.

U krijgt nu een venster te zien waar drie velden ingevuld moeten worden. Achter Logische-test komt de som die u wilt testen of deze klopt. Achter Waarde-als-waar komt het antwoord dat in de cel moet staan indien de som correct is. En achter Waarde-als-onwaar komt het antwoord dat getoond wordt als de som fout is. De antwoorden kunnen getallen of woorden zijn.

 • Klik in het veld Logische-test.
 • Klik in cel D6. Toets het groter-dan-teken in (Shift + >).
 • Klik in cel D10.
 • De som betekent nu: als de inhoud van cel D6 groter is dan D10 dan...
 • Klik in het veld Waarde-als-waar en typ Winst.
 • Klik in het veld Waarde-als-onwaar en typ Verlies.
 • Klik op OK.

In de D12 ziet u nu staan Winst. U weet dat de kantine winst heeft gemaakt.

Excel beschikt over een groot aantal functies. In het venster 'Functie invoegen' kunt u alle mogelijkheden bekijken. Open het venster via de knop Functie invoegen. Klik op het pijltje achter Of selecteer een categorie en klik op Alles. Wanneer u klikt op een functie staat er een korte uitleg.

Nog een aantal veelvoorkomende functies:

 • Max; geeft de grootste waarde van een lijst.
 • Min; geeft de kleinste waarde van een lijst.
 • Aantal; telt het aantal cellen van een lijst dat een getal bevat.
Woordenboek
Home Sluiten
SeniorWeb Computerwoordenboek

Zoekt u de betekenis van een computerterm? Klik of tik op een letter in de groene balk en de woordenlijst van de betreffende letter opent.
Naar een woord zoeken kan ook. Typ het woord in de zoekbalk met de tekst ‘Zoek hier in het woordenboek’ en klik of tik op Zoeken.

De redactie van SeniorWeb vult regelmatig woorden aan. Mist u een woord? Stuur een e-mail naar redactie@seniorweb.nl. Hartelijk dank voor uw medewerking.