Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat is animated gif? A

Laat uitspraak horen

Spreek uit als: e-ni-mee-tud gif

Eenvoudige animatiemethode waarbij een reeks gif-afbeeldingen snel na elkaar wordt geladen en vertoond. Met animated gif wordt beweging gesuggereerd, ongeveer op de manier waarop een 'flip book' werkt.