Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent CSS? C

Afkorting van 'Cascading Style Sheet'. Dit is Engels voor 'trapsgewijs opmaakmodel'. Het is een hulpmiddel voor websiteontwerpers om de vormgeving van een webpagina centraal vast te leggen. In zo'n stylesheet kunnen zaken als lettertypes, kleuren, positionering en afbeeldingen worden opgenomen. Hierdoor wordt de vormgeving losgekoppeld van de inhoud. Doordat meerdere webpagina's in principe maar één stylesheet nodig hebben, kunnen voor een gehele website in één keer wijzigingen worden doorgevoerd.