Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent programmeertaal? P

Formele taal waarin de opdrachten worden beschreven die een computer, tablet of smartphone moet uitvoeren. De opdrachten aan de computer moeten eenduidig zijn. Daarom is de betekenis van elk woord van een programmeertaal en de manier waarop de woorden worden samengevoegd tot zinnen heel precies beschreven.
In de loop der jaren zijn er veel programmeertalen ontwikkeld, vaak voor specifieke toepassingen. Een voorbeeld van een programmeertaal is Java.

Het onderstaande is een voorbeeld van een kort programma geschreven in de programmeertaal Java. Het programmaatje telt de getallen 1, 2, … , 10 op.

public class JavaOptelling {

public static void main(String [] args){

int Som = 0;

for (int i = 1; i <=10; i++){

Sum += i;

}

}

}