Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent spraakherkenning? S

De mogelijkheid met behulp van spraakherkenningssoftware tegen de computer te praten. Spraakherkenning biedt mensen die om medische redenen geen gebruik meer kunnen maken van het toetsenbord, bijvoorbeeld vanwege RSI, een alternatief voor typen. Met behulp van spraakherkenningssoftware kunt u via gesproken woorden tekst invoeren of de computer opdrachten geven, zoals 'Start Word'. De huidige spraakherkenningssoftware is echter nog verre van perfect en er worden nogal eens woorden verkeerd begrepen. Om miscommunicatie tussen mens en software te beperken dient u, nadat de software is geïnstalleerd, de computer aan uw stem te laten wennen. Zeer goede spraakherkenningssoftware is erg duur.