Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent TCP en IP? T

Afkorting van 'Transmission Control Protocol/Internet Protocol'

Protocollen die worden gebruikt bij de uitwisseling van gegevens over netwerken en internet. TCP/IP is het meest gebruikte protocol op dit moment.