Menu Zoek SeniorWeb 25 jaar

Algemene voorwaarden Leren aan Huis

Voorwaarden Leren aan Huis

 1. Leren aan Huis is de dienst voor leden van SeniorWeb die behoefte hebben aan uitleg op maat aan huis. De uitleg is gericht op het (beter) gebruiken van digitale apparatuur, zoals een Windows- of Mac-computer, tablet of smartphone en het benutten van de mogelijkheden ervan.

 2. De ondersteuning van Leren aan Huis richt zich niet op onderhoud en verhelpen van storingen aan computerapparatuur. Hiervoor kan het lid gebruikmaken van de ledendienst PCHulp aan Huis.

 3. Leren aan Huis is een SeniorWeb-ledendienst die wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de vereniging. De coördinatie wordt uitgevoerd door medewerkers van het verenigingsbureau en door vrijwilligers die regiocoördinator zijn bij Leren aan Huis. SeniorWeb noemt zijn vrijwilligers ook ambassadeurs, omdat hun activiteiten bijdragen aan de missie en doelstelling van de vereniging.

 4. Een overzicht van de aanvragen is door het lid online in te zien onder Mijn SeniorWeb > Mijn ledendiensten. Het is noodzakelijk hiervoor ingelogd te zijn op de website van SeniorWeb.

 5. Soms kan een aanvraag niet in behandeling genomen worden. In dat geval wordt het lid, waar mogelijk, door de vrijwilliger doorverwezen naar een andere vorm van ondersteuning.

 6. SeniorWeb staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de geboden ondersteuning.

 7. Aan Leren aan Huis zijn voor het lid kosten verbonden. De kosten bedragen € 5,00 per uur, vermeerderd met de reiskosten van de vrijwilliger van € 0,19 per kilometer (auto) en eventuele, aantoonbare parkeer- en tolgelden of de kosten van het openbaar vervoer (tweede klasse). U rekent af met de vrijwilliger.

 8. Bij het maken van een afspraak voor Leren aan Huis wordt door de vrijwilliger vooraf, telefonisch, een eerste inschatting gemaakt van de tijdinvestering en een korte intake gehouden. Het aantal aanvragen per jaar per lid is maximaal zes. Een aanvraag bestaat gemiddeld uit 3 afspraken van ongeveer een uur.
  Leren aan Huis is bedoeld voor privé-aanvragen, niet voor zakelijk gebruik.

 9. SeniorWeb is niet aansprakelijk voor schade door het niet correct opvolgen van aanwijzingen gegeven door de vrijwilliger van Leren aan Huis.

 10. Leden die niet in Nederland wonen, kunnen geen gebruik maken van Leren aan Huis.

 11. Persoonlijke gegevens van leden worden door SeniorWeb zorgvuldig behandeld en beveiligd. SeniorWeb houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is uitgewerkt in het privacy- en cookiebeleid van de vereniging.