Menu Zoek SeniorWeb 25 jaar
Computerwoordenboek

Wat is auteursrecht? A

Het wettelijke recht van een auteur om publicatie en vermenigvuldiging van zijn of haar werk in eigen hand te houden, ook vaak aangeduid met het Engelse woord 'copyright'. Dit houdt in dat het werk van een auteur waar auteursrecht op rust, niet zonder diens toestemming mag worden gekopieerd. In bepaalde gevallen is slechts toestemming hiertoe vereist, in andere gevallen dient een vergoeding voor gebruik van het werk te worden betaald. Wanneer u afbeeldingen, tekst enzovoort op uw webpagina wilt plaatsen of wilt afdrukken, is het zaak altijd na te gaan of er sprake is van auteursrecht. Bij gebruik van werk waar auteursrecht op rust zonder toestemming van de auteur, kan deze laatste u tot een geldelijke vergoeding dwingen.