Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent kunstmatige intelligentie? K

Een vorm van intelligentie die niet van menselijke intelligentie te onderscheiden valt. Denk aan machines, zoals robots. Zo kan een machine over kunstmatige intelligentie beschikken als die zich zelfstandig van menselijke spraak kan bedienen en omgekeerd menselijke spraak kan begrijpen (spraakherkenning). Ook het zelfstandig produceren van een antwoord of een stuk tekst op een vraag is een voorbeeld van kunstmatige intelligentie.