Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent kunstmatige intelligentie? K

De zogenaamde intelligentie van machines, zoals robots. Een machine beschikt bijvoorbeeld over kunstmatige intelligentie wanneer deze zich zelfstandig van menselijke spraak kan bedienen en omgekeerd menselijke spraak kan begrijpen. Behalve hierop richten onderzoekers zich er tevens op een machine te bouwen die andere menselijke eigenschappen kent, zoals emoties. Dit doel is nog niet bereikt, hoewel de ontwikkelingen snel gaan, met name op het gebied van spraakherkenning.

De term 'kunstmatige intelligentie' wordt ook gebruikt om het gedrag van door de computer bestuurde tegenstanders in spelletjes te omschrijven.