Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent map? M

Een groep documenten. Net zoals in het echte leven waar paperassen worden opgeborgen in mappen, worden op de computer documenten bewaard in mappen. Een map kan zoveel documenten bevatten als u wenst, maar voor de overzichtelijkheid wordt meestal gewerkt met een indeling van mappen op onderwerp. De gebruiker kan nieuwe mappen aanmaken en deze voorzien van een duidelijke naam, zoals 'facturen' of 'correspondentie'. Elke map kan weer submappen bevatten, bijvoorbeeld 'facturen 2002' of 'brieven januari'. De volledige mappenstructuur van de computer kan worden bekeken in de Windows Verkenner.