Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent map? M

Een groep documenten. Net als in het echte leven: papieren bewaart u in mappen, op de computer kunt u documenten en foto's ook in mappen bewaren. Een map kan zoveel documenten bevatten als u wenst. Voor de overzichtelijkheid wordt meestal gewerkt met een indeling van mappen op onderwerp. De gebruiker kan nieuwe mappen aanmaken en ze voorzien van een duidelijke naam, zoals 'facturen' of 'correspondentie'. Elke map kan weer submappen bevatten, bijvoorbeeld 'facturen 2023' of 'brieven januari'. De volledige mappenstructuur van de computer kan worden bekeken in de Windows Verkenner of bij Apple in de app Finder.