Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent tekstverwerkingsprogramma? T

Programma waarmee tekst kan worden verwerkt. De toepassingen zijn legio: tekst typen, typefouten eenvoudig corrigeren, stukken tekst verwijderen, kopiëren of verplaatsen en de spelling automatisch controleren. Ook kan getypte tekst op uiteenlopende manieren worden opgemaakt. Zo kunnen een lettertype, een lettergrootte en diverse eigenschappen (zoals vet, cursief en onderstreept) worden ingesteld.
Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma. Een gratis variant is Writer van OpenOffice. De gratis tekstverwerker op de Mac heet Pages.