Menu Zoek

Algemene voorwaarden PCHulp

PCHulp is de computerhulpdienst voor leden van SeniorWeb. Onze vrijwilligers helpen u op weg bij uw digitale problemen. Of het nu om uw Windows- of Mac-computer, tablet of smartphone gaat. U wordt geholpen door leeftijdgenoten in begrijpelijke taal. Wij noemen onze vrijwilligers ook ambassadeurs, omdat hun activiteiten bijdragen aan de missie en doelstelling van SeniorWeb.

Algemeen

1. PCHulp helpt bij computerproblemen. Onder computerprobleem verstaan wij een storing of fout in de computerapparatuur en/of -programmatuur die bij het lid in gebruik is.

2. PCHulp wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De coördinatie wordt uitgevoerd door medewerkers van het verenigingsbureau van SeniorWeb en door vrijwilligers die regiocoördinator zijn bij PCHulp aan Huis.

3. Soms kan een computerprobleem niet worden opgelost. In dat geval wordt het lid door de vrijwilliger doorverwezen naar een andere vorm van computerhulp of ondersteuning. SeniorWeb staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de geboden ondersteuning.

4. PCHulp per Telefoon is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De hulp vindt direct plaats of er wordt doorverwezen naar PCHulp op Afstand.
PCHulp via Internet is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De hulpvraag wordt binnen enkele dagen beantwoord.
Een PCHulp aan Huis-bezoek wordt binnen enkele dagen na aanvraag ingepland. Hiervoor wordt telefonisch contact opgenomen met de hulpaanvrager.

5. Het lid kan de voortgang van een aanvraag bij PCHulp via Internet- en PCHulp aan Huis online volgen via Mijn vragen.

6. Het lid zal zich inspannen de geconstateerde storing of fout in de apparatuur of programmatuur zo precies mogelijk te omschrijven en medewerking verlenen aan de geboden ondersteuning.

7. Ook het kopiëren en veiligstellen van computergegevens behoort tot de verantwoordelijkheid van het lid. Tijdens de ondersteuning kunnen er namelijk gegevens verloren gaan, bijvoorbeeld bij herstel van de computer met behulp van installatie- of herstelprogrammatuur.

8. De vrijwilliger kan het lid adviseren om de programmatuur te vervangen door een nieuwe of verbeterde versie, bijvoorbeeld omdat de gebruikte versie niet meer door de fabrikant wordt onderhouden.

9. Hulpaanvragen PCHulp via Internet zijn kosteloos.
Voor PCHulp per Telefoon en PCHulp op Afstand betaalt het lid € 0,20 per minuut, met een starttarief van € 0,0454, plus de gebruikelijke belkosten, met een maximum van € 10,- per gesprek.
Voor PCHulp aan Huis betaalt het lid € 5,00 per uur met een maximum van € 25,- per keer. Hierbij komen eventueel reiskosten à €0,19 per kilometer (auto) en eventueel aantoonbare parkeerkosten en tolgelden, of de kosten van openbaar vervoer, tweede klasse. U rekent af met de vrijwilliger.

10. Leden die niet in Nederland wonen, kunnen geen gebruik maken van PCHulp aan Huis, PCHulp per Telefoon en PCHulp op Afstand. Zij kunnen wel gebruik maken van PCHulp via Internet.

11. PCHulp verzorgt geen les. Leden die graag een cursus willen volgen of meer willen leren over het gebruik van hun computer, tablet of smartphone, kunnen:
- Leren aan Huis aanvragen (een SeniorWeb-vrijwilliger komt thuis uitleg geven);
- Online cursussen op de website van SeniorWeb volgen;
- Een SeniorWeb Leslocatie in de buurt bezoeken.
De PCHulp-vrijwilliger geeft wel uitleg over de geboden hulp, en indien relevant ook advies en instructies over hoe het computerprobleem in het vervolg voorkomen kan worden.

12. PCHulp bij computers die (ook) voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, is uitgesloten.

13. PCHulp verleent geen ondersteuning bij illegale software.

13. Persoonlijke gegevens van leden worden door SeniorWeb zorgvuldig behandeld en beveiligd. SeniorWeb houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is uitgewerkt in het privacy- en cookiebeleid van de vereniging.

Aanvullende voorwaarden PCHulp aan Huis

1. Voorafgaand aan een afspraak met een vrijwilliger voor PCHulp aan Huis zal het lid ervoor zorgen dat – indien beschikbaar en van toepassing – de volgende informatie en zaken voorhanden zijn:
- De registratiecodes van Windows of een ander besturingssysteem en van geïnstalleerde programmatuur;
- Bij de computer behorende installatie- of herstel-cd’s of -dvd’s;
- Inloggegevens met wachtwoord van het internet- en e-mailaccount. Bovendien zal het lid relevante gegevens kopiëren en veiligstellen conform het bepaalde sub 6 en 7 onder ‘Algemeen’.

2. Het computerprobleem wordt voorafgaand aan de ondersteuning telefonisch met het lid besproken door de PCHulp aan Huis-vrijwilliger. Op grond daarvan geeft de vrijwilliger desgewenst een indicatie van de te verwachten kosten, conform de genoemde bedragen onder sub 9 onder ‘Algemeen’.

3. Een vrijwilliger die een PCHulp aan Huis-bezoek komt afleggen, toont altijd ter legitimatie zijn SeniorWeb-pas bij aanvang van het bezoek. Deze pas is voorzien van een recente foto. Indien de vrijwilliger de pas niet toont, kan het lid hierom vragen.

4. PCHulp aan Huis vindt plaats bij het lid thuis. In bijzondere gevallen (herinstallatie, ziekte van het lid) kan een desktop of laptop in overleg met het lid door de vrijwilligers mee naar huis genomen worden.

5. Tot PCHulp aan Huis behoort niet:
- Reparatie van defecte apparatuur en randapparatuur. Het is vrijwilligers niet toegestaan de computerkast te openen;
- Installatie van nieuwe internetpakketten van de provider van het lid;
- Vervanging en levering van computeronderdelen en nieuwe programmatuur.

6. Het lid kan de voortgang van de PCHulp aan Huis-aanvraag online volgen via Mijn vragen.

7. Voor de oplossing van sommige problemen kan het noodzakelijk zijn dat een vrijwilliger moet bellen met de (betaalde) helpdesk van de internetprovider. De kosten daarvan zijn voor rekening van het lid.