Menu Zoek

Algemene voorwaarden PCHulp

Algemene voorwaarden PCHulp
PCHulp is de computerhulpdienst voor leden van SeniorWeb. Onze vrijwilligers helpen u op weg bij uw digitale problemen. Of het nu om uw Windows- of Mac-computer, tablet of smartphone gaat. U wordt geholpen door leeftijdgenoten in begrijpelijke taal. Wij noemen onze vrijwilligers ook ambassadeurs, omdat hun activiteiten bijdragen aan de missie en doelstelling van SeniorWeb.


Algemeen


1. PCHulp helpt u op weg bij digitale problemen, dat wil zeggen problemen met een digitaal apparaat en/of een computerprogramma of app die bij u in gebruik zijn.
Daarnaast bieden wij hulp met het updaten, opschonen en veiligheidschecks van uw Windows 10 en 11 computer in de vorm van een computer-APK.

2. PCHulp wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De coördinatie wordt uitgevoerd door medewerkers van het verenigingsbureau van SeniorWeb en door vrijwilligers die regiocoördinator zijn bij PCHulp aan Huis.

3. Soms kan een computerprobleem niet worden opgelost. In dat geval wordt het lid door de vrijwilliger doorverwezen naar een andere vorm van computerhulp of ondersteuning. SeniorWeb staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de geboden ondersteuning.

4. PCHulp wordt verleend aan natuurlijke personen die lid van SeniorWeb zijn. PCHulp aan rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen, is uitgesloten.

5. Leden die niet in Nederland wonen, kunnen geen gebruik maken van PCHulp aan Huis, PCHulp per Telefoon en PCHulp op Afstand. Zij kunnen wel gebruik maken van PCHulp via Internet en van de Phishingchecker.

6. PCHulp bij digitale apparaten die (ook) voor zakelijke en andere niet-persoonlijke doeleinden worden gebruikt, is uitgesloten.

7. PCHulp verleent geen ondersteuning bij problemen met software die door de leverancier zelf niet meer ondersteund wordt. Indien mogelijk kunnen wij u wel adviseren en helpen met een upgrade naar een ondersteunde versie.

8. PCHulp verleent geen ondersteuning bij illegale software.

9. Persoonlijke gegevens van leden worden door SeniorWeb zorgvuldig behandeld en beveiligd. SeniorWeb houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is uitgewerkt in het privacy- en cookiebeleid van de vereniging.

10. Voor de volgende hulpvragen kunnen leden niet bij PCHulp terecht:
- Reparaties aan defecte computers of randapparatuur. De computerkast mag niet worden geopend door onze vrijwilligers;
- Bemiddeling bij problemen met uw leveranciers van digitale apparaten, internet en online services;
- Levering van (nieuwe of gebruikte) digitale apparaten, onderdelen of software;
- Installatie van nieuwe internetpakketten van uw provider.

11. PCHulp verzorgt geen les. Leden die graag een cursus willen volgen of meer willen leren over het gebruik van hun computer, tablet of smartphone, kunnen:
- Leren aan Huis aanvragen (een SeniorWeb-vrijwilliger komt thuis uitleg geven);
- Online cursussen op de website van SeniorWeb volgen;
- Een SeniorWeb Leslocatie in de buurt bezoeken.
De PCHulp-vrijwilliger geeft wel uitleg over de geboden hulp, en indien van toepassing ook advies over hoe het computerprobleem in het vervolg voorkomen kan worden.


Bereikbaarheid, indienen en afhandelen hulpvraag

1. PCHulp per Telefoon is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De hulp vindt direct plaats of er wordt doorverwezen naar PCHulp op Afstand.
PCHulp via Internet is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De hulpvraag wordt binnen enkele dagen beantwoord. Op verdachte mails die naar de SeniorWeb Phishingchecker gestuurd worden ontvangt het lid uiterlijk de volgende werkdag een antwoord.
Een PCHulp aan Huis- of computer-APK bezoek wordt binnen enkele dagen na aanvraag ingepland. Hiervoor wordt telefonisch contact opgenomen met de hulpaanvrager.
Een lid kan één keer per jaar een computer-APK aanvragen.

2. Het lid zal zich inspannen het digitale probleem waarvoor hulp gevraagd wordt zo precies mogelijk te omschrijven en medewerking verlenen aan de geboden ondersteuning.

3. Ook het kopiëren en veiligstellen van computergegevens behoort tot de verantwoordelijkheid van het lid. Tijdens de ondersteuning kunnen er namelijk gegevens verloren gaan, bijvoorbeeld bij herstel van de computer met behulp van installatie- of herstelprogramma’s.

4. Het lid kan de voortgang van een aanvraag bij PCHulp via Internet- en PCHulp aan Huis online volgen via Mijn vragen.


Kosten

1. Hulpaanvragen PCHulp via Internet zijn kosteloos voor leden van SeniorWeb


2. Voor PCHulp per Telefoon en PCHulp op Afstand betaalt het lid € 0,20 per minuut, met een starttarief van € 0,0454, plus de gebruikelijke belkosten, met een maximum van € 10,- per gesprek.


3. Voor PCHulp aan Huis en voor computer-APK betaalt het lid € 5,5 per uur met een maximum van € 25,- per keer. Hierbij komen eventueel reiskosten à €0,23 per kilometer (auto) en eventueel aantoonbare parkeerkosten en tolgelden, of de kosten van openbaar vervoer, tweede klasse. U rekent het aantal uren dat de vrijwilliger bij u thuis was per keer direct af met de vrijwilliger.


Aanvullende voorwaarden PCHulp aan Huis en computer-APK

1. Voorafgaand aan een afspraak met een vrijwilliger voor PCHulp aan Huis of computer-APK zal het lid ervoor zorgen dat – indien beschikbaar en van toepassing – de volgende informatie en zaken voorhanden zijn:
- De registratiecodes van Windows of een ander besturingssysteem en van geïnstalleerde programmatuur;
- Bij het apparaat behorende installatie- of herstel-media’;
- Inloggegevens met wachtwoord van het internet- en e-mailaccount.
Bovendien zal het lid belangrijke gegevens kopiëren en veiligstellen, zie punt 3 onder ‘Bereikbaarheid, indienen en afhandelen hulpvraag’.

2. Het digitale probleem wordt voorafgaand aan de ondersteuning telefonisch met het lid besproken door de PCHulp aan Huis-vrijwilliger. Op grond daarvan geeft de vrijwilliger desgewenst een indicatie van de te verwachten kosten, conform de genoemde bedragen in punt 3 onder ‘Kosten’.

3. Een vrijwilliger die een bezoek aan huis komt afleggen, toont altijd ter legitimatie zijn SeniorWeb-pas bij aanvang van het bezoek. Deze pas is voorzien van een recente foto. Indien de vrijwilliger de pas niet toont, kan het lid hierom vragen.

4. PCHulp aan Huis vindt plaats bij het lid thuis. In bijzondere gevallen (herinstallatie, ziekte van het lid) kan een Windows-computer, Mac of MacBook in overleg met het lid door de vrijwilliger mee naar huis genomen worden.

5. Voor de oplossing van sommige problemen kan het noodzakelijk zijn dat een vrijwilliger moet bellen met de (betaalde) helpdesk van de internetprovider. De kosten daarvan zijn voor rekening van het lid.

Januari 2024