Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent OCR-software? O

Afkorting van 'Optical Character Recognition software'. Deze Engelse term slaat op het herkennen van karakters (tekst) door software. Hiermee kan tekst worden gescand om in een tekstverwerkingsprogramma te bewerken. Zonder OCR-software wordt tekst gescand als een afbeelding en is daardoor niet bewerkbaar. De meeste scanners zijn voorzien van een OCR-programma. Er zijn ook scan-apps die OCR aan boord hebben.