Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent OCR-software? O

Afkorting van 'Optical Character Recognition software'. Deze Engelse term slaat op het herkennen van karakters (tekst) door software. Hiermee kan tekst worden gescand om in een tekstverwerkingsprogramma te bewerken. Zonder OCR-software wordt tekst gescand als een afbeelding en is deze niet meer bewerkbaar. Bij de meeste scanners wordt tegenwoordig een OCR-programma geleverd.