Menu Zoek
Computerwoordenboek

Wat betekent taggen? T

Laat uitspraak horen

Spreek uit als: tè-gun

Engelse term voor 'markeren'. Term om aan te geven dat een kenmerk aan een bestand wordt toegevoegd. De exacte betekenis hangt van de context af. In het algemeen betekent het zoiets als het toevoegen van extra gegevens, sleutelwoorden of informatie aan bestaande gegevens. Zo betekent taggen op Facebook bijvoorbeeld dat iemand op een foto aangeeft wie erop staan. De persoon in kwestie krijgt dan de melding dat hij/zij is 'getagt' op een bepaalde foto.